ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT436

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3 ΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Χρησιμοποιείται για την προστασία ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων από ανωμαλίες του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής του είναι η προστασία υποβρύχιων αντλιών.

Χρησιμοποιείται για την προστασία ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων από ανωμαλίες του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής του είναι η προστασία υποβρύχιων αντλιών.

Επιτηρεί την τάση του τριφασικού δικτύου ως προς την απώλεια μίας ή περισσότερων φάσεων, την ασυμμετρία των τριών φάσεων (ρυθμιζόμενη 5-25%), την διαδοχή, την υπέρταση και υπόταση τους. ∆ιαθέτει ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση (1-15min) μετά από την αποκατάσταση σφάλματος, με σκοπό να αποφεύγονται οι συχνές και άσκοπες επανεκκινήσεις των κινητήρων. Λειτουργεί χωρίς την σύνδεση ουδετέρου. Το ρελέ του επιτηρητή ενεργοποιείται όταν και οι τρεις (πολικές) φάσεις του δικτύου δεν αποκλίνουν μεταξύ τους περισσότερο από την ρυθμιζόμενη τιμή, δεν ξεπερνούν προς τα πάνω τα 435V AC και η διαδοχή τους είναι σωστή. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση ολικής απώλειας κάποιας φάσης (κάτω από 300VAC), το ρελέ απενεργοποιείται. Όταν όλα τα σφάλματα αποκατασταθούν, τότε το ρελέ ενεργοποιείται μετά από ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση, ίση με αυτή που έχει επιλέξει ο χειριστής από την πρόσοψη του επιτηρητή. Όταν η ένδειξη RELAY ON είναι σβηστή, το ρελέ είναι απενεργοποιημένο, όταν είναι αναμμένη, το ρελέ είναι ενεργοποιημένο και όταν αναβοσβήνει είναι σε εξέλιξη η χρονοκαθυστέρηση. Είναι ψηφιακός και λειτουργεί με μικροελεγκτή.

 • τροφοδοσία
  3 x 400V AC / 50Hz
 • έξοδοι Relay
  Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1 
 • ενδείξεις
  POWER ON και RELAY ON
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 8p ή 11p
 • προστασία
  Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
 • θερμοκρασία λειτουργίας
  -20 ως +50 C
 • ρυθμίσεις πρόσοψης
  Ασυµµετρία 5 – 25% Vnom, Χρονοκαθυστέρηση: 1 – 15 min
  
 • περίβλημα
  Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41

side_PT43x-NN