ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT435DC

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο PT435DC είναι επιτηρητής συνεχούς (DC) τάσης και χρησιμοποιείται για την επιτήρηση συσσωρευτών 12VDC ως 48VDC. Λειτουργεί (κατ' επιλογήν) με δυο τρόπους, ως ελεγκτής φόρτισης μπαταρίας ή ως επιτηρητής προστασίας του συσσωρευτή από πλήρη εκφόρτιση.

Ο PT435DC είναι επιτηρητής για συνεχείς (DC) τάσεις και κατασκευάζεται σε τρείς διαφορετικές εκδοχές: PT435.12.ΧΧ, PT435.24.XX και PT435.48.XX έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσσωρευτές 12VDC, 24VDC και 48VDC αντίστοιχα.

Λειτουργεί με δυο διαφορετικούς τρόπους επιλέξιμους από τον εγκαταστάτη (δείτε συνδεσμολογία). Ο ένας τρόπος τον κάνει να λειτουργεί σαν ελεγκτής φόρτισης μπαταρίας και ο άλλος τρόπος τον κάνει να λειτουργεί σαν επιτηρητής προστασίας της μπαταρίας από πλήρη εκφόρτιση. Και στις δυο περιπτώσεις ρυθμίζονται δυο όρια τάσης, άνω όριο και κάτω όριο, έτσι ώστε το ρελέ του επιτηρητή στο [Mode A] να οπλίζει όταν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από το κάτω όριο (μπαταρία σε φόρτιση) και ξεοπλίζει όταν η τάση της γίνει μεγαλύτερη από το άνω όριο (μπαταρία πλήρως φορτισμένη) και στο [Mode B] να οπλίζει όταν η τάση της μπαταρίας είναι πάνω από το άνω όριο (μπαταρία φορτισμένη) και να ξεοπλίζει όταν η τάση της γίνει μικρότερη από το κάτω όριο (μπαταρία αφόρτιστη).

Οι κωδικοί PT435.12.12 και PT435.24.24 αναφέρονται σε επιτηρητές χωρίς εξωτερική τροφοδοσία, που  ελέγχουν συσσωρευτές 12VDC και 24VDC αντίστοιχα, ενώ οι κωδικοί PT435.12.230 και PT435.24.230 αναφέρονται σε επιτηρητές που τροφοδοτούνται από τάση δικτύου 230VAC. Ο κωδικός PT435.48.230 αναφέρεται σε επιτηρητή που ελέγχει συσσωρευτή 48VDC και τροφοδοτείται από τάση δικτύου 230VAC.

side_PT435DC-ACside_PT435DC-AC