ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT435-DC

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο PT435DC είναι επιτηρητής για συνεχείς (DC) τάσεις. Χρησιμοποιείται ως ελεγκτής φόρτισης μπαταρίας, καθώς μέσω των δυό ρυθμιζόμενων ορίων που έχει (άνω και κάτω), φροντίζει να βρίσκεται η τάση της πάντα εντός της σωστής περιοχής.

Ο PT435DC είναι επιτηρητής για συνεχείς (DC) τάσεις και κατασκευάζεται σε τρείς διαφορετικές εκδοχές: PT435-12VDC, PT435-24VDC και PT435-48VDC.

Χρησιμοποιείται ως ελεγκτής φόρτισης μπαταρίας, καθώς μέσω των δυό ρυθμιζόμενων ορίων που έχει (άνω και κάτω), φροντίζει να βρίσκεται η τάση της πάντα εντός της σωστής περιοχής.

Το ρελέ του επιτηρητή οπλίζει όταν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από το κάτω όριο (μπαταρία σε φόρτιση) και ξεοπλίζει όταν η τάση της γίνει μεγαλύτερη από το άνω όριο (μπαταρία πλήρως φορτισμένη), προστατεύοντας την από υπερφόρτωση.

Είναι ψηφιακός και λειτουργεί με μικροελεγκτή.