ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT434

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΑΣΗΣ 3 ΦΑΣΕΩΝ

Χρησιμοποιείται για την προστασία τριφασικών φορτίων από ανωμαλίες του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Ελέγχει τις φάσεις του τριφασικού δικτύου ως προς το επίπεδο της τάσης κάθε μίας, για υπόταση (ρυθμιζόμενη 170-215VAC) και υπέρταση (προρυθμισμένη).

Χρησιμοποιείται για την προστασία τριφασικών φορτίων από ανωμαλίες του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ελέγχει τις φάσεις του τριφασικού δικτύου ως προς το επίπεδο της τάσης κάθε μίας, για ρυθμιζόμενη υπόταση 170-215VAC και υπέρταση (προρυθμισμένη). Ελέγχει την ολική απώλεια κάποιας φάσης ή του ουδετέρου. Απαιτεί την χρήση ουδέτερου. Το ρελέ του επιτηρητή ενεργοποιείται όταν και οι τρείς φάσεις του δικτύου δεν αποκλίνουν από την ονομαστική τους τιμή περισσότερο απο το ρυθμιζόμενο κάτω όριο, ή το άνω όριο που προρυθμίζεται για κάθε φάση στα 260V AC περίπου. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, το ρελέ απενεργοποιείται. Είναι ψηφιακός και λειτουργεί με μικροελεγκτή.

 • τροφοδοσία
  3 x 230V AC / 50Hz
 • έξοδοι Relay
  Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1 
 • ενδείξεις
  POWER ON και RELAY ON
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 8p ή 11p
 • προστασία
  Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
 • θερμοκρασία λειτουργίας
  -20 ως +50 C
 • ρυθμίσεις πρόσοψης
  Υπόταση: 170 - 215VAC
 • περίβλημα
  Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41

side_PT43x-N