ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT439

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΑΣΗΣ 3 ΦΑΣΕΩΝ ME ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ

Χρησιμοποιείται για την προστασία τριφα-σικών φορτίων από ανωμαλίες του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Ελέγχει τις τρεις φάσεις ως προς το επίπεδο τους αλλά και την ολική απώλεια κάποιας φάσης ή του ουδετέρου.

Χρησιμοποιείται για την προστασία τριφασικών φορτίων από ανωμαλίες του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ελέγχει ξεχωριστά τις τρεις φάσεις του δικτύου ως προς το επίπεδο της τάσης της καθεμιας, για ρυθμιζόμενη υπόταση 170-215VAC και προρυθμισμένη υπέρταση. Φυσικά ελέγχει και την ολική απώλεια φάσης ή ουδετέρου. Το ρελέ του επιτηρητή ενεργοποιείται όταν όλες οι φάσεις του δικτύου δεν αποκλίνουν από την ονομαστική τους τιμή περισσότερο από το ρυθμιζόμενο κάτω όριο (ή το άνω όριο που προρυθμίζεται στα 260VAC περίπου). Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση ολικής απώλειας κάποιας φάσης ή του ουδέτερου, το ρελέ απενεργοποιείται. Είναι ψηφιακός και λειτουργεί με μικροελεγκτή.

 • τροφοδοσία
  3 x 230V AC / 50Hz
 • έξοδοι Relay
  Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1 
 • ενδείξεις
  POWER ON και RELAY ON
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 8p ή 11p
 • προστασία
  Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
 • θερμοκρασία λειτουργίας
  -20 ως +50 C
 • ρυθμίσεις πρόσοψης
  Υπόταση 170 - 215VAC
  Υπέρταση 240 - 260VAC
  
 • περίβλημα
  Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41

side_PT43x-N