ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT455

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Χρησιμοποιείται για να εντοπίζει την αποτυχία εκκίνησης ή την βλάβη κατά την λειτουργία ενός ηλεκτρικού κινητήρα. Αν διαπιστωθεί αποτυχία στην εκκίνηση ή απρόσμενο σταμάτημα κατά την λειτουργία του κινητήρα μετάγει μια επαφή Relay και κλειδώνει το σφάλμα.

Χρησιμοποιείται για να εντοπίζει την αποτυχία εκκίνησης ή την βλάβη κατά την λειτουργία ενός ηλεκτρικού κινητήρα. Αν διαπιστωθεί αποτυχία στην εκκίνηση ή απρόσμενο σταμάτημα (εξαιτίας βλάβης) κατά την λειτουργία του κινητήρα μετάγει μια επαφή Relay και κλειδώνει το σφάλμα.

Για να πετύχει τα παραπάνω συνδέεται, μέσω ψυχρών επαφών, με την εντολή εκκίνησης του κινητήρα και μια επαφή επιβεβαίωσης λειτουργίας. Ο έλεγχος της σωστής εκκίνησης γίνεται μετά από ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση 1 ως 15min.  Μετά την πάροδο του χρόνου "αποφασίζει' αν θα κρατήσει οπλισμένο το Relay (επιτυχής εκκίνηση) ή αν θα το ξεοπλίσει (σφάλμα εκκίνησης). Επίσης κατά την λειτουργία ελέγχει συνεχώς αν ο κινητήρας λειτουργεί ή σταμάτησε χωρίς να έχει λάβει την ανάλογη εντολή (βλάβη κινητήρα), οπότε και πάλι ξεοπλίζει το Relay.

 • τροφοδοσία
  230V AC / 50Hz
 • ενδείξεις
  POWER ON και RELAY ON
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 8p ή 11p
 • προστασία
  Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
 • θερμοκρασία λειτουργίας
  -20 ως +50 C
 • περίβλημα
  Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41

side_PT455