ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT418C

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ)

Χρησιμοποιείται σαν Ρελέ πλήρους κυκλικής εναλλαγής τριών αντλιών. Ανάλογα με την κατάσταση των τριών εισόδων διέγερσης πραγματοποιεί την κυκλική ενεργοποίηση μιας ή δύο αντλιών ή την ταυτόχρονη λειτουργία και των τριών. Το αποτέλεσμα είναι ο ομοιόμορφος διαμοιρασμός του φόρτου εργασίας.

Χρησιμοποιείται σαν Ρελέ πλήρους κυκλικής εναλλαγής τριών αντλιών. Ανάλογα με την κατάσταση των τριών εισόδων διέγερσης πραγματοποιεί την κυκλική ενεργοποίηση μιας ή δύο αντλιών ή την ταυτόχρονη λειτουργία και των τριών. Το αποτέλεσμα είναι ο ομοιόμορφος διαμοιρασμός του φόρτου εργασίας.

Στις τρείς εισόδους του συνήθως συνδέονται πρεσσοστάτες ή φλοτέρ (ανάλογα με την εφαρμογή) που πρέπει πάντα να είναι ψυχρές επαφές χωρίς τάση. Κάθε φορά που βραχυκυκλώνεται η είσοδος Ρ1 ενεργοποιείται μια διαφορετική έξοδος θέτοντας σε λειτουργία μια διαφορετική αντλία. Κάθε φορά που βραχυκυκλώνεται και η δεύτερη είσοδος Ρ2 ενεργοποιούνται ταυτόχρονα δύο διαφορετικές έξοδοι θέτοντας σε λειτουργία δύο αντλίες. Όταν βραχυκυκλωθεί και η τρίτη είσοδος P3 τότε ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και οι τρείς έξοδοι θέτοντας σε λειτουργία και τις τρείς αντλίες.

Η εναλλαγή δηλαδή η ενεργοποίηση διαφορετικής αντλίας ή ζεύγους αντλιών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους [α] όταν συμβεί αλλαγή κατάστασης των εισόδων P1,P2,P3 όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο [β] με την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος συνεχούς λειτουργίας, από 1 ως 5 ώρες, που ρυθμίζεται από το κουμπί της πρόσοψης (τέρμα αριστερά απενεργοποιείται και δεν επηρεάζει την κυκλική εναλλαγή).

 • τροφοδοσία
  100-240 VAC / 50-60Hz
 • έξοδοι Relay
  Τρείς κανονικά ανοικτές επαφές 5A/250 VAC cat AC1
 • ενδείξεις
  POWER - PUMP 1 - PUMP 2 - PUMP 3  
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 11p
 • προστασία
  Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
 • θερμοκρασία λειτουργίας
  -20 ως +50 C
 • είσοδοι ψηφιακές
  Τρεις (3) είσοδοι ψυχρής επαφής
 • περίβλημα
  Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41