ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT452

ΠΟΛΥΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

Χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των σημαντικότερων ανωμαλιών που μπορούν να εμφανιστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας μιας αντλίας και να δημιουργήσουν βλάβες σε αυτή.

Χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των σημαντικότερων ανωμαλιών που μπορούν να εμφανιστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας μιας αντλίας και να δημιουργήσουν βλάβες σε αυτή. Εγκαθίσταται σε ηλεκτρολογικό πίνακα σε βάση τύπου λυχνίας.

Προστατεύει την αντλία εντοπίζοντας προβλήματα σχετικά με την κατάσταση του ∆ικτύου ∆ιανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος και του Υδραυλικού ∆ικτύου. Επιτηρεί την ασυμμετρία και τη διαδοχή χωρίς τη χρήση ουδέτερου, ελέγχει την στάθμη και τη ροή του νερού και παρεμβάλει ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση 1-15 min στην όπλιση του ρελέ.

Λειτουργεί ως:
Ελεγκτής Στάθμης Γεώτρησης ( 3 ηλεκτροδίων )
Ελεγκτής Απώλειας Φάσης
Ελεγκτής Σωστής ∆ιαδοχής Φάσεων
Ελεγκτής Ασυμμετρίας Φάσεων ( ±15% )
Ελεγκτής Ροής ( προρυθμισμένη καθυστέρηση 1min)

 • τροφοδοσία
  3 x 400V AC / 50Hz
 • έξοδοι Relay
  Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1 
 • ενδείξεις
  WATER LEVEL ERROR, 3-PHASE LINE ERROR, WATER FLOW ERROR και RELAY ON 
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 11p
 • προστασία
  Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
 • θερμοκρασία λειτουργίας
  -20 ως +50 C
 • ρυθμίσεις πρόσοψης
  Χρονοκαθυστέρηση: 1 - 15 min
 • περίβλημα
  Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41

side_PT452