ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT418

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ)

Χρησιμοποιείται όπου υπάρχει ζεύγος αντλιών για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας τους, με σκοπό τον ομοιόμορφο διαμοιρασμό του φόρτου εργασίας.

Χρησιμοποιείται όπου υπάρχει ζεύγος αντλιών για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας τους, με σκοπό τον ομοιόμορφο διαμοιρασμό του φόρτου εργασίας. Συνδέεται με πρεσσοστάτες ή φλοτέρ. Πρέπει πάντα να συνδέονται ψυχρές επαφές (χωρίς τάση).

Κάθε φορά που βραχυκυκλώνεται η είσοδος Ρ1 ενεργοποιείται μια διαφορετική έξοδος, θέτοντας σε λειτουργία μια διαφορετική αντλία. Αν βραχυκυκλωθεί και η δεύτερη είσοδος Ρ2, τότε ενεργοποιούνται και οι δύο έξοδοι, έτσι ώστε να τεθούν σε λειτουργία και οι δύο αντλίες.

 • τροφοδοσία
  230V AC / 50Hz
 • έξοδοι Relay
  Δύο κανονικά ανοιχτές επαφές 10Α / 250V AC cat. AC1
 • ενδείξεις
  PUMP 1 ON και PUMP 2 ON
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 8p ή 11p
 • προστασία
  Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
 • θερμοκρασία λειτουργίας
  -20 ως +50 C
 • είσοδοι ψηφιακές
  Δύο (2) είσοδοι ψυχρής επαφής για Φλοτέρ ή Πρεσσοστάτες
 • περίβλημα
  Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41

side_PT418