ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PBAT

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Μπαταρίες μολύβδου Κλειστού τύπου VRLA χωρίς ανάγκη συντήρησης.

Μπαταρίες μολύβδου Κλειστού τύπου VRLA χωρίς ανάγκη συντήρησης.

Μοντέλα κατά χωρητικότητα:

12V/1,3Ah τύπος: PBAT1

12V/7Ah τύπος: PBAT7

12V/12Ah τύπος: PBAT12

12V/18Ah τύπος: PBAT18