ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PEP-010

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΥΖΙ (1/4") έως 10cm

Ηλεκτρόδιο τύπου μπουζί μήκους έως 10cm

Ηλεκτρόδιο τύπου μπουζί (κλειστού δοχείου) μήκους έως 10cm. Έχει σπείρωμα 1/4", λειτουργεί σε πίεση έως 6 Atm, θερμοκρασία έως 180°C και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτη ακίδα AISI 304. Συνδυάζεται με τον Ελεγκτή Ροής PT415.