ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PHE

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

Ηλεκτρόδιο κρεμαστό για χρήση σε Γεωτρήσεις και Δεξαμενές.

Ηλεκτρόδιο κρεμαστό (ανοιχτού δοχείου) για χρήση σε Γεωτρήσεις και Δεξαμενές. Είναι κυλινδρικό με μήκος 8cm, διάμετρο 2cm, ορειχάλκινο με πρεσσαριστό ακροδέκτη καλωδίου. Λειτουργεί σε υγρά με θερμοκρασία ως 80°C. Συνδυάζεται με τους Ελεγκτές Στάθμης Υγρών PT414PT414S και PT514.