ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

CSP10/12 - CSP10/24

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12VDC ή 24VDC/10W

Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό DC ισχύος 10W, χαμηλού προφίλ κατάλληλο για τοποθέτηση σε ράγα.

Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό DC ισχύος 10W, χαμηλού προφίλ κατάλληλο για τοποθέτηση σε ράγα. Παρέχει πολύ καλή σταθεροποίηση, χαμηλή κυμάτωση, και χαμηλό θόρυβο στην τάση εξόδου. Έχει ιδιαίτερα ευρεία περιοχή AC τάσεων εισόδου και διαθέτει διπλή ηλεκτρική μόνωση (Class II). Διατίθεται για τάση εξόδου 12V (CSP10/12) ή 24V (CSP10/24). Είναι κατάλληλο για την τροφοδοσία όλων των τύπων τηλεειδοποίησης - τηλεχειρισμού GSM, καθώς και την τροφοδοσία πομπών - δεκτών VHF που έχουν ανάλογη κατανάλωση. Έχει πλάτος ενός στοιχείου (Din rail 1M) και τοποθετείται σε ράγα τύπου Ω.

Σχέδιο συνδεσμολογίας CSP10/12 & CSP10/24