ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

CSP30/12 - CSP30/24

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12VDC ή 24VDC/30W

Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό DC ισχύος 30W, χαμηλού προφίλ κατάλληλο για τοποθέτηση σε ράγα.

Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό DC ισχύος 30W, χαμηλού προφίλ κατάλληλο για τοποθέτηση σε ράγα. Παρέχει πολύ καλή σταθεροποίηση, χαμηλή κυμάτωση, και χαμηλό θόρυβο στην τάση εξόδου. Έχει ιδιαίτερα ευρεία περιοχή AC τάσεων εισόδου και διαθέτει διπλή ηλεκτρική μόνωση (Class II). Διατίθεται για τάση εξόδου 12V (CSP30/12) ή 24V (CSP30/24). Είναι κατάλληλο για την τροφοδοσία πομπών τηλεχειρισμού, ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που έχουν απαιτήσεις για καλή ποιότητα ρεύματος. Έχει πλάτος τριών στοιχείων (Din rail 3M) και τοποθετείται σε ράγα τύπου Ω.

Σχέδιο συνδεσμολογίας CSP30/12 & CSP30/24