ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT415

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΡΟΗΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ)

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της παρουσίας υγρού μέσα σε σωλήνα ή δοχείο και κυρίως για την δευτερεύουσα προστασία υποβρυχίων αντλιών.

Συνδέεται με ηλεκτρόδιο τύπου μπουζί.

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της παρουσίας υγρού μέσα σε σωλήνα ή δοχείο και κυρίως για την δευτερεύουσα προστασία υποβρυχίων αντλιών.

Συνδέεται με ηλεκτρόδιο τύπου μπουζί.

Η λειτουργία του βασίζεται στην μέτρηση της μεταβολής της αντίστασης ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο και τη γείωση. Με την σύνδεση τάσης τροφοδοσίας το ρελέ οπλίζει για ρυθμιζόμενο χρόνο Τ. Αμέσως μετά ελέγχει για παρουσία υγρού και μένει οπλισμένο αν υπάρχει, ή απενεργοποιεί το ρελέ εξόδου αν δεν υπάρχει.

Η χρήση ασφαλούς χαμηλής εναλλασσόμενης τάσης μεταξύ ηλεκτροδίου και γείωσης αποτρέπει το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης. Η σύνθετη αντίσταση του υγρού θα πρέπει να είναι μικρότερη από 20 kΩ.

 • τροφοδοσία
  230V AC / 50Hz
 • έξοδοι Relay
  Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1 
 • ενδείξεις
  POWER ON και RELAY ON
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 8p ή 11p
 • προστασία
  Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
 • θερμοκρασία λειτουργίας
  -20 ως +50 C
 • ρυθμίσεις πρόσοψης
  Χρονοκαθυστέρηση: 0,4 - 6 min
 • μέγιστη τάση ηλεκτροδίων
  24V AC
 • καλώδια σύνδεσης ηλεκτροδίων
  Διατοµή 1 - 2,5mm²
 • περίβλημα
  Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41