ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μονάδα GSM 8 Ψηφιακών Εισόδων

CMA80_1809

Η GSM μονάδα τύπου CMA80 ήρθε να καλύψει την ανάγκη μιας συσκευής με μεγάλο αριθμό (8) ψηφιακών εισόδων. Χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις όπου στον ίδιο φυσικό χώρο χρειάζεται να παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο αριθμό συμβάντων, (π.χ. καταστάσεις λειτουργίας, βλάβες, alarms σε περισσότερες από μια μηχανές) εγκαθιστώντας μια μόνο GSM συσκευή.

Δείτε λεπτομέρειες στην σελίδα του υλικού πατώντας εδώ