ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εγκατάσταση BarCodes


barcode_nea

Η εταιρία μας προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος BarCode στα προϊόντα της με σκοπό αφενός μεν την καλύτερη εσωτερική οργάνωση και αφετέρου δε την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την οργάνωση αυτή, εισάγωντας την στο δικό τους σύστημα μηχανοργάνωσης.