ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πιστοποίηση CE για συσκευές GSM

CE_nea

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι οι GSM συσκευές της εταιρίας μας διαθέτουν πλέον πιστοποίηση CEΗ απόκτηση της έγινε μετά από τις πετυχημένες δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το διαπιστευμένο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας Ηλεκτρονικού Υλικού (ΕΛΚΕΠΗΥ). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.