ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αυτοματισμοί Πίνακα

Ερ. 1: Ο τριφασικός επιτηρητής PT431 διακόπτει πολύ συχνά την έξοδο του (ξεοπλίζει το Ρελέ), διακόπτοντας έτσι πολύ συχνά την  λειτουργία της Αντλίας. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Απ. 1: Το δίκτυο παρουσιάζει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις οπότε ο επιτηρητής διακόπτει την έξοδο του για να προστατέψει το Μοτέρ της Αντλίας ή έχετε ρυθμίσει την ευαισθησία του επιτηρητή πολύ χαμηλά για τις τρέχουσες συνθήκες, π.χ. 5%, οπότε αυξήστε την ευαισθησία σε μεγαλύτερη τιμή, π.χ. 15%, για να απαλειφθεί το πρόβλημα.

 

Ερ. 2: Ο τριφασικός επιτηρητής PT431 δεν οπλίζει το Ρελέ του, παρόλο που οι φάσεις είναι εντός των ορίων ασυμμετρίας που έχουν ρυθμιστεί. Τι φταίει;

Απ. 2: Οι τρεις φάσεις έχουν συνδεθεί με λάθος σειρά (διαδοχή) οπότε πρέπει να αντιστρέψετε οποιεσδήποτε δυο από αυτές μεταξύ τους για να οπλίσει ο επιτηρητής (έλεγχος διαδοχής φάσεων).

 

Ερ. 3: Ο ελεγκτής στάθμης PT414 οπλίζει και ξεοπλίζει το Ρελέ του τυχαία (αστάθεια λειτουργίας). Ποιο είναι το πρόβλημα;

Απ. 3: Τα ηλεκτρόδια του ελεγκτή στάθμης έχουν συνδεθεί με υπερβολικά μεγάλο μήκος καλωδίου μικρής διατομής (μεγαλύτερο από 300 μέτρα). Μειώστε το μήκος του καλωδίου ή αντικαταστήστε το καλώδιο με άλλο μεγαλύτερης διατομής ή χρησιμοποιήστε ελεγκτή στάθμης ρυθμιζόμενης ευαισθησίας.

 

Ασύρματοι Τηλεχειρισμοί

Ερ. 1: Σε ένα Σετ Ασύρματου Τηλεχειρισμού Αντλίας από Δεξαμενή εκτελείται μόνο η εντολή START και όχι η εντολή STOP ενώ όλες οι συνδέσεις έχουν ελεγχτεί και είναι σωστές. Ποιο είναι το πρόβλημα; 

Απ. 1: Ελέγξτε αν στο χώρο του Αντλιοστασίου λειτουργεί συσκευή INVERTER ή άλλη ειδική ηλεκτρονική ή ασύρματη συσκευή. Αν ναι είναι πολύ πιθανό κατά την λειτουργία της να δημιουργεί έντονο Ηλεκτρικό Θόρυβο ο οποίος εμποδίζει την σωστή λειτουργία του Δέκτη.Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνεται τον Δέκτη από την πηγή του θορύβου και να τον τοποθετήσετε σε ξεχωριστό μεταλλικό κουτί. Μπορείτε να ζητήσετε και να προμηθευτείτε ειδικό φίλτρο απόρριψης θορύβου δικτύου για καλύτερα αποτελέσματα.

 

Ερ. 2: Σε μια εγκατάσταση Ασύρματου Τηλεχειρισμού Αντλίας από Δεξαμενή είναι αδύνατη η οπτική επαφή μεταξύ Δεξαμενής – Αντλιοστασίου που επιπλέον απέχουν περισσότερο από την ονομαστική τους εμβέλεια. Πως μπορώ να πετύχω την επικοινωνία μεταξύ τους; 

Απ. 2: Όταν συνυπάρχουν και τα δυο παραπάνω προβλήματα σε μια ασύρματη επικοινωνία (μεγάλη απόσταση και έλλειψη οπτικής επαφής), τότε η μόνη λύση είναι να τοποθετηθεί ένας ενδιάμεσος σταθμός Αναμεταδότη σε τρίτο σημείο το οποίο να έχει την καλύτερη δυνατή οπτική επαφή τόσο με την Δεξαμενή όσο και με το Αντλιοστάσιο.

 

Ερ. 3: Σε μια εγκατάσταση Ασύρματου Τηλεχειρισμού δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ Πομπού και Δέκτη παρά μόνο από πολύ κοντά. Η απόσταση δεν υπερβαίνει την εμβέλεια λειτουργίας των συσκευών και υπάρχει οπτική επαφή. Όλες οι συνδέσεις έχουν ελεγχτεί και είναι σωστές. Ποιο είναι το πρόβλημα; 

Απ. 3: Όταν συμβαίνει αυτό πρέπει να ελέγξετε επιμελώς την σύνδεση μεταξύ της κεραίας και του καλωδίου της, ξεβιδώνοντας και βιδώνοντας ξανά το ειδικό connector του καλωδίου που συνδέει την κεραία με τον δέκτη ή τον πομπό. Επίσης καλό είναι να ελέγξετε την τροφοδοσία του πομπού και του δέκτη (θα χρειαστείτε ένα ψηφιακό πολύμετρο) προσπαθώντας να εντοπίσετε κακές ή ελαττωματικές συνδέσεις.

 

Ερ. 4: Σε μια εγκατάσταση Φορητού Ασύρματου Τηλεχειρισμού παρατηρείται το φαινόμενο της τυχαίας ενεργοποίησης της Αντλίας, χωρίς αυτό να έχει γίνει με ενέργεια από τον χειριστή του Τηλεχειρισμού. Σε τι οφείλεται το σύμπτωμα;

Απ. 4: Κατά πάσα πιθανότητα λειτουργεί στην ίδια γεωγραφική περιοχή άλλος Ασύρματος Τηλεχειρισμός με τον ίδιο κωδικό. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει (δεν επιτρέπεται να αλλάζονται αυθαίρετα κωδικοί στις συσκευές), αλλά εφόσον συμβαίνει πρέπει να μας ζητήσετε ένα νέο κωδικό για τον δικό σας Φορητό Τηλεχειρισμό για να απαλειφθεί το πρόβλημα. 

 

Συσκευές GSM

Ερ. 1: Η GSM συσκευή δεν ανταποκρίνεται σε κανένα χειρισμό, κλήση ή SMS. Τι πρέπει να κάνω; 

Απ. 1: Κάνετε τους παρακάτω ελέγχους:

α. από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο καλέστε τον αριθμό της GSM συσκευής (με την συσκευή σε λειτουργία). Αν η κλήση δείξει ότι η συσκευή είναι εκτός δικτύου τότε ελέγξτε οτιδήποτε είναι σχετικό με την τροφοδοσία της, τάση τροφοδοτικού και κατάσταση μπαταρίας αν υπάρχει. Η μπαταρία ελέγχεται αποσυνδέοντας την από τα καλώδια της και πρέπει να έχει σωστή τάση (12V συνήθως) ανεξαρτήτως αν υπάρχει τάση δικτύου ή όχι.

β. αν όλα τα παραπάνω είναι σωστά βγάλτε την κάρτα SIM από την συσκευή GSM και βάλτε την σε ένα κινητό τηλέφωνο. Καλώντας τον αριθμό βοήθειας του αντίστοιχου παρόχου διαπιστώστε αν η SIM έχει επαρκές υπόλοιπο χρόνου ομιλίας.

γ. αν ναι, κάνετε και λάβετε από μια κλήση και ένα SMS προς και από ένα οποιοδήποτε άλλο κινητό τηλέφωνο για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι πλήρως λειτουργική.

δ. προσπαθήστε έχοντας την κάρτα SIM στο τηλέφωνο να καταλάβετε αν το σήμα της αντίστοιχης κινητής τηλεφωνίας είναι επαρκές στην συγκεκριμένη περιοχή. Αν υπάρχει πρόβλημα χαμηλού σήματος ζητήστε να σας προμηθεύσουμε κάποια ειδική κεραία υψηλής απολαβής.

 

Ερ. 2: Η GSM συσκευή δεν στέλνει αλλά μόνο λαμβάνει SMS. Τι φταίει;

Απ. 2: Η κάρτα SIM δεν έχει μονάδες χρόνου ομιλίας ή, πιο σπάνια, έχει φραγή εξερχομένων. Αγοράστε χρόνο ομιλίας ή επικοινωνήστε με τον πάροχο ζητώντας την άρση της φραγής. 

 

Ερ. 3: Προγραμματίζω ένα νέο παραλήπτη μηνυμάτων στην συσκευή στέλνοντας το αντίστοιχο SMS αλλά ο νέος παραλήπτης δεν προγραμματίζεται και η συσκευή επιστρέφει το SMS ‘’ERROR’’. Τι λάθος γίνεται; 

Απ. 3: Το σύνηθες λάθος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κατά την σύνταξη του SMS προγραμματισμού του παραλήπτη, π.χ. FR1,306912345678 αφήνω κάποιο κενό χαρακτήρα, ή δεν χρησιμοποιώ τους σωστούς ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ χαρακτήρες.

 

Ερ. 4: Η GSM συσκευή μου τροφοδοτείται με Ηλιακό Φορτιστή αλλά η Μπαταρία του εκφορτίζεται ανά χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται αντικατάσταση ή επιπλέον φόρτιση. Τι φταίει;

Απ. 4: Αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η περιοχή στην οποία είναι τοποθετημένη η GSM συσκευή έχει πολύ Χαμηλό Μέσο Όρο Ηλιοφάνειας, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο ενέργειας να γίνεται αρνητικό. Η λύση βρίσκεται στην αντικατάσταση του Ηλιακού Πάνελ που φορτίζει την Μπαταρία, από ένα μεγαλύτερης ισχύος, που θα μπορεί να αποδώσει μεγαλύτερα ποσά ενέργειας σε αυτήν, με την ίδια ηλιοφάνεια.