ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

adobe reader Όλα τα αρχεία είναι .pdf,
για να τα δείτε
κατεβάστε το Adobe Reader

 

Κάντε κλίκ στο όνομα της κατηγορίας για γρήγορη μεταφορά σε αυτή.

 

ΤηλεχειρισμοίΑυτοματισμοί Πίνακα
Φορητοί Τηλεχειρισμοί Ρελέ Ελέγχου Υγρών
Τηλεχειρισμοί Αντλιοστασίων από Δεξαμενή Χρονορελέ
Μονάδες GSM Ρελέ Επιτήρησης Τάσης
Ασύρματα Συστήματα Εντολών - Ενδείξεων Ειδικά Ρελέ Πίνακα
Πομποί - Δέκτες 169MHz  

 

Τηλεχειρισμοί

 

Φορητοί Τηλεχειρισμοί

PT600

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

συνδεσμολογία

PT610

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

συνδεσμολογία

MT812

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

πιστοποίηση CE

 

Τηλεχειρισμοί Αντλιοστασίων Από Δεξαμενή

PT620

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

 

PT630

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

 

PT680

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

 

PT690

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

 

MT820

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

πιστοποίηση CE

MT830

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

πιστοποίηση CE

PT920

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

 

PT930

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

 

PT980

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

 

PT960

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

 

 

Μονάδες GSM

CMA10

τεχνικό φυλλάδιο οδηγίες χρήσης

οδηγίες προγραμματισμού

πιστοποίηση CE

CMA20

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

οδηγίες προγραμματισμού

πιστοποίηση CE

CMA40

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

οδηγίες προγραμματισμού

πιστοποίηση CE

CMA80

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

οδηγίες προγραμματισμού

πιστοποίηση CE

HC400P

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

πιστοποίηση CE

 

Ασύρματα Συστήματα Εντολών-Ενδείξεων

PT660

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

συνδεσμολογία

PT660S

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

συνδεσμολογία

 

Πομποί - Δέκτες 169MHz

LFT169

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης

λογισμικό προγραμματισμού

 

Αυτοματισμοί Πίνακα

 

Ρελέ Ελέγχου Υγρών

PT412

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT514

τεχνικό φυλλάδιο πιστοποίηση CE  

PT414

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT414S

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT415

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT416

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT417

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

 

Χρονορελέ

PT521

τεχνικό φυλλάδιο πιστοποίηση CE  

PT540

τεχνικό φυλλάδιο πιστοποίηση CE  

PT421

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT422

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT423

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT424

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT425

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT441

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT442

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT444

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT445

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT447

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT460

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE


PT465

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE


N600XU

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE


 

Ρελέ Επιτήρησης Τάσης

PT530

τεχνικό φυλλάδιο πιστοποίηση CE  

PT531

τεχνικό φυλλάδιο πιστοποίηση CE  

PT535

τεχνικό φυλλάδιο πιστοποίηση CE  

PT536

τεχνικό φυλλάδιο πιστοποίηση CE  

PT538

τεχνικό φυλλάδιο πιστοποίηση CE  

PT539

τεχνικό φυλλάδιο πιστοποίηση CE  

PT431

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποιηση CE

 

PT432

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποιηση CE

 

PT433

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποιηση CE

 

PT434

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποιηση CE

 

PT435

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποιηση CE

 

PT436

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποιηση CE

 

PT438

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποιηση CE

 

PT439

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποιηση CE

 

 

Ειδικά Ρελέ Πίνακα

PT418

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT520

τεχνικό φυλλάδιο πιστοποίηση CE  

PT420

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT428

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT429

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE

 

PT452

τεχνικό φυλλάδιο

οδηγίες χρήσης


PT455

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE


PT419

τεχνικό φυλλάδιο

πιστοποίηση CE