ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ποιότητα

Διασφάλιση ποιότητας ISO

 

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015
για σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη.


____________________________________________________________________________________


Η εταιρία έχει καθιερώσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015

 

Δράσεις

Από την ίδρυση της το 1990 η Power Electronics Control ακολουθεί μια ευαισθητοποιημένη στρατηγική για το Περιβάλλον, που σήμερα περιλαμβάνει δράσεις όπως:

 

Recycle img

Ανακύκλωση όλων των παλιών της μηχανημάτων σε συνεργασία με την εταιρία "Ανακύκλωση Συσκευών"


SYDESYS

Ανακύκλωση όλων των παλιών συσσωρευτών βιομηχανικής χρήσης με τη βοήθεια της "ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ" 


  AFHS

Ανακύκλωση απλών μπαταριών στα πλαίσια του προγράμματος "ΑΦΗΣ"