ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

CAGSM

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ GSM

Εξωτερική μαγνητική κεραία GSM, με καλώδιο 2,5m και αρσενικό connector τύπου SMA. Κατάλληλη για όλους τους τύπους τηλεχειρισμού - τηλεειδοποίησης GSM.

Εξωτερική μαγνητική κεραία GSM, με καλώδιο 2,5m και αρσενικό connector τύπου SMA. Κατάλληλη για όλους τους τύπους τηλεχειρισμού - τηλεειδοποίησης GSM. Διατίθεται κατάλληλο καλώδιο προέκτασης τύπου PRG5EXT, μήκους 5m για την επιπλέον απομάκρυνση της κεραίας από την συσκευή, όταν είναι απαραίτητο.