ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

CAGSM

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ GSM

Εξωτερική μαγνητική κεραία GSM, με καλώδιο 2,5m και αρσενικό connector τύπου SMA. Κατάλληλη για όλους τους τύπους τηλεχειρισμού - τηλεειδοποίησης GSM.

Εξωτερική μαγνητική κεραία GSM, με καλώδιο 2,5m και αρσενικό connector τύπου SMA. Κατάλληλη για όλους τους τύπους τηλεχειρισμού - τηλεειδοποίησης GSM.