ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

NSGY

Σειρά Ομαλών Εκκινητών NSGY

Έλεγχος της τάσης που γίνεται και στις τρείς φάσεις μέσω θυρίστορ, με αυτόματη αναγνώριση των χαρακτηριστικών του φορτίου και τεχνολογία που περιορίζει τις απώλειες ενέργειας (iERS)

3 ψηφιακές είσοδοι, 4 έξοδοι ρελέ, 1 αναλογική είσοδο και 1 αναλογική έξοδο, 1 είσοδος θερμίστορ

Ενσωματωμένο BYPASS ρελέ

Έγχρωμη οθόνη αφής με αναλυτική περιγραφή, καταγραφή των συμβάντων και χρήση γραφικών

Έλεγχος της τάσης που γίνεται και στις τρείς φάσεις μέσω θυρίστορ, με αυτόματη αναγνώριση των χαρακτηριστικών του φορτίου και τεχνολογία που περιορίζει τις απώλειες ενέργειας (iERS)

3 ψηφιακές είσοδοι, 4 έξοδοι ρελέ, 1 αναλογική είσοδο και 1 αναλογική έξοδο, 1 είσοδος θερμίστορ

Ενσωματωμένο BYPASS ρελέ

Έγχρωμη οθόνη αφής με αναλυτική περιγραφή, καταγραφή των συμβάντων και χρήση γραφικών

Αυτόματη αρχικοποίηση παραμέτρων με προκαθορισμένες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στο είδος της εφαρμογής

Δυνατότητα αποθήκευσης / εισαγωγής σετ παραμέτρων και καταγραφών, μέσω της ενσωματωμένης θύρας USB ή του software προγραμματισμού "StarterView"

Ενσωματωμένη θύρα ModBus RTU

 

Διαθέσιμα μοντέλα:
(σημειώστε το μοντέλο που σας ενδιαφέρει κατα τη διάρκεια της παραγγελίας)

NSGY-103-4-01 για κινητήρα 11KW / 22A  (Trip Class 10)

NSGY-105-4-01 για κινητήρα 15KW / 29A  (Trip Class 10)

NSGY-107-4-01 για κινητήρα 18,5KW / 35A  (Trip Class 10)

NSGY-109-4-01 για κινητήρα 22KW / 41A  (Trip Class 10)

NSGY-111-4-01 για κινητήρα 30KW / 55A  (Trip Class 10)

NSGY-113-4-01 για κινητήρα 37KW / 66A  (Trip Class 10)

NSGY-115-4-01 για κινητήρα 45KW / 80A  (Trip Class 10)

NSGY-117-4-01 για κινητήρα 55KW / 100A  (Trip Class 10)

NSGY-201-4-01 για κινητήρα 75KW / 132A  (Trip Class 10)

NSGY-203-4-01 για κινητήρα 90KW / 160A  (Trip Class 10)

NSGY-205-4-01 για κινητήρα 110KW / 195A  (Trip Class 10)

NSGY-301-4-01 για κινητήρα 132KW / 242A  (Trip Class 10)

NSGY-303-4-01 για κινητήρα 160KW / 302A  (Trip Class 10)

NSGY-305-4-01 για κινητήρα 200KW / 361A  (Trip Class 10)

NSGY-307-4-03 για κινητήρα 250KW / 430A  (Trip Class 10)

NSGY-309-4-03 για κινητήρα 280KW / 500A  (Trip Class 10)

NSGY-401-4-03 για κινητήρα 355KW / 610A  (Trip Class 10)

NSGY-403-4-03 για κινητήρα 400KW / 722A  (Trip Class 10)

NSGY-501-4-03 για κινητήρα 500KW / 850A  (Trip Class 10)

NSGY-503-4-03 για κινητήρα 560KW / 960A  (Trip Class 10)

NSGY-505-4-03 για κινητήρα 630KW / 1080A  (Trip Class 10)