ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

NTU10

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MODEM/ROUTER

Ελέγχει την καλή λειτουργία ενός modem/router ως προς την συνδεσιμότητα του στο internet. Επεμβαίνει κάνοντας επανεκκίνηση κάθε φορά που εντοπίζει πρόβλημα, π.χ. από υπερθέρμανση, ανωμαλίες στο δίκτυο κτλ.

Συνδέεται μέσω WiFi 2.4GHz και ελέγχει την καλή λειτουργία ενός modem/router ως προς την συνδεσιμότητα του στο internet. Επεμβαίνει κάνοντας επανεκκίνηση κάθε φορά που εντοπίζει πρόβλημα, π.χ. από υπερθέρμανση, ανωμαλίες στο δίκτυο κτλ. Σε κάθε επαναφορά της συνδεσιμότητας ενημερώνει μέσω e-mail για τους χρόνους διακοπής και αποκατάστασης του προβλήματος.

 • τροφοδοσία
  100-240VAC / 0,1A max
 • έξοδοι Relay
  250VAC / 3A max
 • περίβλημα
  Πλαστικό κουτί IP50
 • WiFi
  2.4GHz 802.11 b/g/n