ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

NTU10

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MODEM/ROUTER

Επιτηρεί την κατάσταση ενός modem/router και επεμβαίνει κάθε φορά που εντοπίζει πρόβλημα στην λειτουργία του. Ελέγχει τόσο την συνδεσιμότητα στο Internet όσο και την λειτουργία του ασύρματου δικτύου WiFi. Επανεκκινεί το modem/router όταν εντοπίσει πρόβλημα. Είναι Ιδανικό για Φωτοβολταϊκά Πάρκα και αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

Η συσκευή NTU10 συνδέεται μεταξύ της παροχής ρεύματος και του τροφοδοτικού ενός modem/router με σκοπό να επεμβαίνει και να το Επανεκκινεί Αυτόματα σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσει πρόβλημα στην συνδεσιμότητα στο Internet ή στην λειτουργία του ασύρματου δικτύου WiFi. Επιπλέον υποστηρίζει και λειτουργία εξαναγκασμένης Επανεκκίνησης - Reset (π.χ. στην περίπτωση μιας αργής σύνδεσης), μέσω web εφαρμογής. Η web εφαρμογή υποστηρίζει την συσκευή και την καθιστά προσβάσιμη από οπουδήποτε.

NTU10_screen4Επικοινωνεί μέσω του ίδιου του ασύρματου δικτύου WiFi (2,4GHz) που δημιουργεί το επιτηρούμενο router. Μετά από κάθε Διακοπή ή/και Επαναφορά της σύνδεσης ενημερώνει τον διαχειριστή, μέσω e-mail, για την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου και τον χρόνο διακοπής ή αποκατάστασης του προβλήματος. Σε κάθε e-mail περιλαμβάνεται το Link (σύνδεσμος) πρόσβασης στην web εφαρμογή της NTU10, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί μόνιμα μέσω του Browser σε περιβάλλον Windows 10 και Android. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της NTU10 είναι η απομακρυσμένη επαναφορά (Reset) ενός modem/router, αποφεύγοντας την χρονοβάρα και δαπανηρή μετάβαση για την αποκατάσταση του.

 • τροφοδοσία
  100-240VAC / 0,1A max
 • έξοδοι Relay
  250VAC / 3A max
 • περίβλημα
  Πλαστικό κουτί IP50
 • WiFi
  2.4GHz 802.11 b/g/n