ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

N600XU

ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Με πολλές ειδικές λειτουργίες πέρα από τις τυπικές ON-Delay, Interval, όπως Pulse Output, Delay on Break, Retriggerable κτλ. Πολλαπλών κλιμάκων χρόνου 0,1s ως 3h

Με πολλές ειδικές λειτουργίες πέρα από τις τυπικές ON-Delay, Interval, όπως Pulse Output, Delay on Break, Retriggerable κτλ. Πολλαπλών κλιμάκων χρόνου 0,1s ως 3h.

Δέχεται τροφοδοσία 12VDC-240VDC & 20VAC-240VAC. Όλες οι ρυθμίσεις, mode λειτουργίας, κλίμακα χρόνου, χρόνος, γίνονται από περιστροφικούς διακόπτες στην πρόσοψη.

Διατίθεται για στήριξη σε ράγα, έχει πλάτος 1 στοιχείο (DIN rail 1M).