ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

CINV

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΑΣΗΣ (DC INVERTER)

Αντιστροφέας τάσης, από 12V ή 24V DC σε 230V AC

Αντιστροφέας τάσης, από 12V ή 24V DC σε 230V AC

Μοντέλα:

CINV250 - 250VA

CINV375 - 375VA

CINV800 - 800VA

CINV1200 - 1200VA