ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT660SSET

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Ο αναμεταδότης κώδικα ΡΤ 660S χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα συστήματα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή, για να εξυπηρετήσει την ανάγκη μετάδοσης του σήματος σε περιπτώσεις που πρέπει να καλυφθούν μεγάλες αποστάσεις ή να ξεπεραστούν μεγάλου μεγέθους φυσικά εμπόδια(π.χ. βουνά), εξασφαλίζοντας την ζεύξη.

Ο αναμεταδότης κώδικα ΡΤ 660S χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα συστήματα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή, για να εξυπηρετήσει την ανάγκη μετάδοσης του σήματος σε περιπτώσεις που πρέπει να καλυφθούν μεγάλες αποστάσεις ή να ξεπεραστούν μεγάλου μεγέθους φυσικά εμπόδια (π.χ. βουνά), εξασφαλίζοντας την ζεύξη. Τοποθετείται πάντα στην υψηλότερη δυνατή θέση, για να έχει σίγουρη οπτική επαφή με τα ζητούμενα σημεία και τροφοδοτείται αυτόνομα από ηλιακό πάνελ. Ανάλογα με τις συνθήκες διάδοσης έχει εμβέλεια έως 10km (οπτική επαφή). Μόνο οι κώδικες που λαμβάνονται στον αναμεταδότη από το συγκεκριμένο σύστημα τηλεχειρισμού, επανεκπέμπονται προς τον δέκτη και όχι οποιοσδήποτε άλλος. 
 • τροφοδοσία
  12V DC
 • κεραία
  Δίπολο λ/2
 • περιοχή λειτουργίας
  V.H.F.
 • ισχύς πομπού
  500 mW
 • ευαισθησία δέκτη
  0,3µV (12db sinad)
 • τύπος διαμόρφωσης
  F.S.K.
 • απόκλιση συχνότητας
  ±2,5 KHz
 • περίβλημα
  Πλαστικός πίνακας / 300x220x120mm / IP56