ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT540

ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1sec - 30h

Με λειτουργίες ON Delay, OFF Delay και συµµετρικό ή ασύµµετρο FLASHER ρυθµιζόµενου χρόνου.

Διαθέτει λειτουργίες ON Delay, OFF Delay και συµµετρικό ή ασύµµετρο FLASHER, ρυθµιζόµενου χρόνου από 1s ως 30 ώρες. ∆έχεται τροφοδοσία 12 - 240V AC/DC. ∆ιατίθεται για στήριξη σε ράγα, έχει πλάτος 1 στοιχείο (DIN rail 1M).