ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT540

ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1sec - 30h

Με λειτουργίες ON Delay, OFF Delay και συµµετρικό ή ασύµµετρο FLASHER ρυθµιζόµενου χρόνου.

Με λειτουργίες ON Delay, OFF Delay και συµµετρικό ή ασύµµετρο FLASHER, ρυθµιζόµενου χρόνου από 1s ως 30 ώρες.

∆έχεται τροφοδοσία 12VAC/DC - 230 VAC.

∆ιατίθεται για στήριξη σε ράγα, έχει πλάτος 1 στοιχείο (DIN rail 1M).