ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT539

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΤΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Τριφασικός επιτηρητής τάσης µε ρυθµιζόµενα όρια τάσης, χρόνο επανεκκίνησης και αδράνειας.

Τριφασικός επιτηρητής τάσης µε ρυθµιζόµενο άνω (240-300VAC) και κάτω όριο (150-210VAC) τάσης.

Έχει ρυθµιζόµενο χρόνο επανεκκίνησης (0,1 ως 20s) και χρόνο αδράνειας (0,1 ως 20s).

Απενεργοποιεί το Relay όταν οποιαδήποτε από τις τρεις φάσεις υπερβεί τα ρυθµισµένα όρια

ή υπερβεί το 50% της τυπικής τιµής τους ή διακοπεί ο ουδέτερος.

∆ιατίθεται για στήριξη σε ράγα, έχει πλάτος 2 στοιχεία (DIN rail 2M).