ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT538

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ ME ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Τριφασικός επιτηρητής ασυµµετρίας φάσεων, µε ρυθµιζόµενη ασυµµετρία και έλεγχο διαδοχής φάσεων.

Τριφασικός επιτηρητής ασυµµετρίας φάσεων, µε ρυθµιζόµενη ασυµµετρία 5-15% και έλεγχο διαδοχής φάσεων.

Έχει ρυθµιζόµενο χρόνο επανεκκίνησης (0,1 ως 20s) και χρόνο αδράνειας (0,1 ως 20s).

Απενεργοποιεί το Relay όταν η ασυµµετρία µεταξύ των φάσεων υπερβεί το ρυθµισµένο όριο
ή διακοπεί o ουδέτερος.

∆ιατίθεται για στήριξη σε ράγα, έχει πλάτος 2 στοιχεία (DIN rail 2M).