ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT531

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 20%

Τριφασικός επιτηρητής µε προ-ρυθµισµένο ποσοστό ασυµµετρίας 20%.

Τριφασικός επιτηρητής µε προ-ρυθµισµένο ποσοστό ασυµµετρίας 20%.

Απενεργοποιεί το Relay όταν η ασυµµετρία µεταξύ των φάσεων υπερβεί το 20%.

∆ιατίθεται για στήριξη σε ράγα, έχει πλάτος 2 στοιχεία (DIN rail 2M).