ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT521

ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1sec-30h

Με λειτουργίες ON Delay και OFF Delay, ρυθµιζόµενου χρόνου από 1sec ως 30 ώρες.

Με λειτουργίες ON Delay και OFF Delay, ρυθµιζόµενου χρόνου από 1sec ως 30 ώρες.

∆έχεται τροφοδοσία 12VAC/DC -230VAC.

∆ιατίθεται για στήριξη σε ράγα, έχει πλάτος 1 στοιχείο (DIN rail 1M).