ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT690SET

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 500m

Χρησιμοποιείται για το αυτόματο γέμισμα δεξαμενής νερού από αντλία που βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων. Αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, τον πομπό στην δεξαμενή και τον δέκτη στον πίνακα του αντλιοστασίου.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης του PT690 είναι ότι οι εντολές από την δεξαμενή στην αντλία μεταφέρονται ασύρματα, ώστε να μειώνεται σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.

Χρησιμοποιείται για το αυτόματο γέμισμα δεξαμενής νερού από αντλία που βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων. Αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, τον πομπό στην δεξαμενή και τον δέκτη στον πίνακα του αντλιοστασίου. Ο πομπός ανιχνεύει τη στάθμη της δεξαμενής και ανάλογα στέλνει προς την αντλία εντολές λειτουργίας ή στάσης. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται η ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης της στάθμης της δεξαμενής. Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης του PT690 είναι ότι οι εντολές από την δεξαμενή στην αντλία μεταφέρονται ασύρματα, ώστε να μειώνεται σημαντικά το κόστος εγκατάστασης. Η εμβέλεια του συστήματος φτάνει τα 500m, με καλή οπτική επαφή. Οι εντολές αποστέλλονται κωδικοποιημένες και είναι αδύνατο να παραβιαστούν.

∆ιατίθεται και ως:

-PT690D (με δύο δέκτες) για περιπτώσεις που μια δεξαμενή γεμίζει από δύο αντλιοστάσια.

-PT690S όταν στη δεξαμενή δεν υπάρχει τάση δικτύου, οπότε τo τροφοδοτικό PT693 αντικαθίσταται από διάταξη ηλιακού πάνελ - φορτιστή - μπαταρία.

Σχέδιο συνδεσμολογίας Πομπού - Δέκτη

 • κεραία
  Δίπολο λ/2
 • τροφοδοσία πομπού
  230VAC/50Hz
 • τροφοδοσία δέκτη
  230VAC/50Hz (μέσω τροφοδοτικού)
 • περιοχή λειτουργίας
  V.H.F.
 • ισχύς πομπού
  50 mW
 • ευαισθησία δέκτη
  0,3µV (12db sinad)
 • τύπος διαμόρφωσης
  F.S.K.
 • απόκλιση συχνότητας
  ±2,5 KHz
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 11p
 • έξοδος ρελέ δέκτη
  N.O. - 10A / 250V AC - AC1 (με μνήμη)