ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT680SET

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3km

Χρησιμοποιείται για το αυτόματο γέμισμα δεξαμενής νερού από αντλία που βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων. Αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, τον πομπό στην δεξαμενή και τον δέκτη στον πίνακα του αντλιοστασίου.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του PT680 είναι ότι οι εντολές μεταφέρονται ασύρματα, ώστε να μειώνεται σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.

Χρησιμοποιείται για το αυτόματο γέμισμα δεξαμενής νερού από αντλία που βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων. Αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, τον πομπό στην δεξαμενή και τον δέκτη στον πίνακα του αντλιοστασίου. Ο πομπός ανιχνεύει τη στάθμη της δεξαμενής και ανάλογα στέλνει προς την αντλία εντολές λειτουργίας ή στάσης. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται η ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης της στάθμης της δεξαμενής. Το μεγάλο πλεονέκτημα του PT680 είναι ότι οι εντολές μεταφέρονται ασύρματα, ώστε να μειώνεται σημαντικά το κόστος εγκατάστασης. Η εμβέλεια του συστήματος φτάνει τα 3km, με καλή οπτική επαφή. Οι εντολές αποστέλλονται απόλυτα κωδικοποιημένες και είναι αδύνατο να παραβιαστούν

∆ιατίθεται και ως:

-PT680D (με δύο δέκτες) για περιπτώσεις που μια δεξαμενή γεμίζει από δύο αντλιοστάσια.

-PT680S όταν στη δεξαμενή δεν υπάρχει τάση δικτύου, οπότε τo τροφοδοτικό PT683 αντικαθίσταται από διάταξη ηλιακού πάνελ - φορτιστή - μπαταρία.

Σχέδιο συνδεσμολογίας Πομπού - Δέκτη

 • κεραία
  Δίπολο λ/2
 • τροφοδοσία πομπού
  230VAC/50Hz
 • τροφοδοσία δέκτη
  230VAC/50Hz (μέσω τροφοδοτικού)
 • περιοχή λειτουργίας
  V.H.F.
 • ισχύς πομπού
  250 mW
 • ευαισθησία δέκτη
  0,3µV (12db sinad)
 • τύπος διαμόρφωσης
  F.S.K.
 • απόκλιση συχνότητας
  ±2,5 KHz
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 11p
 • έξοδος ρελέ δέκτη
  N.O. - 10A / 250V AC - AC1 (με μνήμη)