ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT620SET

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ AΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 15KM

Χρησιμοποιείται για το αυτόματο γέμισμα δεξαμενής νερού από αντλία που βρίσκεται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων. Αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, τον πομπό στη δεξαμενή και τον δέκτη στον πίνακα του αντλιοστασίου.

Χρησιμοποιείται για το αυτόματο γέμισμα δεξαμενής νερού από αντλία που βρίσκεται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων. Αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, τον πομπό στη δεξαμενή και τον δέκτη στον πίνακα του αντλιοστασίου. Ο πομπός ανιχνεύει την στάθμη της δεξαμενής και στέλνει προς την αντλία (Δέκτη Τηλεχειρισμού τύπου PT612SET) εντολές λειτουργίας ή στάσης. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται η ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης της στάθμης της δεξαμενής. Η εμβέλεια του συστήματος φτάνει τα 15km, με καλή οπτική επαφή. Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης του PT620 είναι ότι οι εντολές από την δεξαμενή στην αντλία μεταφέρονται ασύρματα, ώστε να μειώνεται σημαντικά το κόστος εγκατάστασης. Οι εντολές αποστέλλονται απόλυτα κωδικοποιημένες και είναι αδύνατο να παραβιαστούν.

Το σύστημα παρέχεται και με δυνατότητα ελέγχου δύο, τριών ή και τεσσάρων αντλιών από μία δεξαμενή (ΡΤ620D, PT620T & PT620Q). ∆ιατίθεται και ως PT620F, όταν ο έλεγχος της στάθμης γίνεται με φλοτέρ. 

 • κεραία
  Δίπολο λ/2
 • έξοδοι Relay
  N.O., 10A / 250V AC cat. AC1 (με μνήμη)
 • τροφοδοσία πομπού
  230VAC/50Hz
 • τροφοδοσία δέκτη
  230VAC/50Hz (μέσω τροφοδοτικού)
 • περιοχή λειτουργίας
  V.H.F.
 • ισχύς πομπού
  500 mW
 • ευαισθησία δέκτη
  0,3µV (12db sinad)
 • τύπος διαμόρφωσης
  F.S.K.
 • απόκλιση συχνότητας
  ±2,5 KHz
 • βάση σύνδεσης
  Τύπου λυχνίας, 11p
 • περίβλημα πομπού
  Πλαστικός πίνακας / 300x220x120mm / IP56
 • περίβλημα δέκτη & τροφ.
  Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41