ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ιστορικό

Η Power Electronics Control Ltd. ξεκίνησε το 1990, σχεδιάζοντας αυτοματισμούς αντλιοστασίων, συνεισφέροντας στην υδροδότηση και την άρδευση εκατοντάδων δήμων, κοινοτήτων και αγροτικών παραγωγών σε όλη την Ελλάδα.
Κέρδισε την θέση της στην κορυφη της ελληνικής αγορας παρέχοντας πρωτοπόρες λύσεις στον αυτοματισμό και τον τηλεχειρισμο αγροτικών, βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων.

Είναι πιστοποιημένη με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 για σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη, και κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015.

       

Δραστηριοποιείται σε τέσσερις τομείς:

  • Την κατασκευή αυτοματισμών ηλεκτρικού πίνακα για την επίβλεψη και την προστασία αντλητικών συγκροτημάτων.
  • Την ανάπτυξη ασύρματων συστημάτων τηλεχειρισμού αντλιοστασίων από δεξαμενή για την ύδρευση.
  • Τον σχεδιασμό φορητών συστημάτων τηλεχειρισμού και τηλεειδοποίησης για εγκαταστάσεις άρδευσης, θέρμανσης και συναγερμού.
  • Την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών τηλεχειρισμού.