ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PTRS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 50/5Α ΕΩΣ 250/5Α

Μετασχηματιστής έντασης 50/5Α έως 400/5Α, μικρού μεγέθους 70x52x27mm (Φ30)

Μετασχηματιστής έντασης 50/5Α έως 400/5Α, μικρού μεγέθους 70x52x27mm (Φ30)