ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

NSAS

Σειρά Ομαλών Εκκινητών NSAS

Αναλογικός ομαλός εκκινητής με δυνατότητα σύνδεσης μονοφασικής και τριφασικής τροφοδοσίας.

Ενσωματωμένο BY PASS ρελέ και 2 ποτενσιόμετρα ρύθμισης ( αρχική ροπή, αρχικός χρόνος ).

Αναλογικός ομαλός εκκινητής με δυνατότητα σύνδεσης μονοφασικής και τριφασικής τροφοδοσίας.

 Ενσωματωμένο BY PASS ρελέ και 2 ποτενσιόμετρα ρύθμισης ( αρχική ροπή, αρχικός χρόνος ).

 Μόνο για ομαλή εκκίνηση και στήριξη σε ράγα.

 

Διαθέσιμα μοντέλα:
(σημειώστε το μοντέλο που σας ενδιαφέρει κατα τη διάρκεια της παραγγελίας)

NSAS 5,5 - Soft Starter, Μονοφασικό 3kW - Τριφασικό 5,5kW / 12A

NSAS 11 - Soft Starter, Μονοφασικό 5,5kW - Τριφασικό 11kW / 25A