ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PPS-40

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 0-40bar

Αναλογικό αισθητήριο πίεσης 0-40bar με έξοδο 4-20mA

Αναλογικό αισθητήριο πίεσης 0-40bar με έξοδο 4-20mA