ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PPS-16

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 0-16bar

Αναλογικό αισθητήριο πίεσης 0-16bar με έξοδο 4-20mA

Αναλογικό αισθητήριο πίεσης 0-16bar με έξοδο 4-20mA