ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PPS-10

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 0-10bar

Αναλογικό αισθητήριο πίεσης 0-10bar με έξοδο 4-20mA

Αναλογικό αισθητήριο πίεσης 0-10bar με έξοδο 4-20mA