ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PT660SET

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΩΔΙΚΑ

Ο αναμεταδότης κώδικα ΡΤ 660 χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα συστήματα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή, για να εξυπηρετήσει την ανάγκη μετάδοσης του σήματος σε περιπτώσεις μεγάλων αποστάσεων ή μεγάλου μεγέθους φυσικών εμποδίων (π.χ. βουνά), εξασφαλίζοντας την ζεύξη.

Ο αναμεταδότης κώδικα ΡΤ 660 χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα συστήματα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή, για να εξυπηρετήσει την ανάγκη μετάδοσης του σήματος σε περιπτώσεις μεγάλων αποστάσεων ή μεγάλου μεγέθους φυσικών εμποδίων (π.χ. βουνά), εξασφαλίζοντας την ζεύξη.Τοποθετείται πάντα στην υψηλότερη δυνατή θέση, για να έχει σίγουρη οπτική επαφή με τα ζητούμενα σημεία και τροφοδοτείται με τάση δικτύου.Ανάλογα με τις συνθήκες διάδοσης έχει εμβέλεια έως 15km (οπτική επαφή). Μόνο οι κώδικες που λαμβάνονται στον αναμεταδότη από το συγκεκριμένο σύστημα τηλεχειρισμού, επανεκπέμπονται προς τον δέκτη και όχι οποιοσδήποτε άλλος. 
 • τροφοδοσία
  230V AC / 50Hz
 • κεραία
  Δίπολο λ/2
 • περιοχή λειτουργίας
  V.H.F.
 • ισχύς πομπού
  500 mW
 • τύπος διαμόρφωσης
  F.S.K.
 • απόκλιση συχνότητας
  ±2,5 KHz
 • ευαισθησία δέκτη
  0,3µV (12db sinad)
 • περίβλημα
  Πλαστικός πίνακας / 300x220x120mm / IP56