ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PMM96.230.LCD

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 96x96mm

Πολυόργανο πίνακα, 96x96mm με Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων

Πολυόργανο πίνακα, 96x96mm με Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων

Μετράει τάσεις, ρεύµατα (true RMS) και συχνότητα τριφασικού δικτύου, µε αυτόµατη ή επιλεγόµενη εναλλαγή ενδείξεων.