ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PMM96.230.LED

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 96x96mm

Πολυόργανο πίνακα, 96x96mm με Οθόνη LED

Πολυόργανο πίνακα, 96x96mm με Οθόνη LED

Μετράει τάσεις, ρεύµατα (true RMS) και συχνότητα τριφασικού δικτύου, µε αυτόµατη ή επιλεγόµενη εναλλαγή ενδείξεων.