ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PMI36.230

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Προγραμματιζόμενος ενδείκτης πίνακα για τάση και ρεύμα, μεγέθους 36x72mm

Προγραμματιζόμενος ενδείκτης πίνακα για τάση και ρεύμα, μεγέθους 36x72mm.


• Έχει επιλογή ανάμεσα σε τέσσερεις τύπους εισόδου: 0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-10V
• Έχει προγραμματιζόμενη κλίμακα ένδειξης, μεταξύ -1999 και 4000.
• Διαθέτει οθόνη 4 ψηφίων.
• Η θέση του δεκαδικού ψηφίου ρυθμίζεται απο το πρώτο έως το τρίτο ψηφίο.
• Ακρίβεια μέτρησης: +/-5% (πλήρους κλίμακας).
• Η ακρίβεια της μέτρησης μπορεί να ρυθμιστεί (calibration).
• Ο χρόνος δειγματολειψίας μπορεί να ρυθμιστεί σε τέσσερα βήματα.
• Υπάρχει δυνατότητα ένδειξης της μονάδας μέτρησης.
• Εύκολο στη χρήση μέσω του πληκτρολογίου στην πρόσοψη.
• Τροφοδοσία 230VAC/50Hz
• Μέγιστη κατανάλωση: 7VA.
• Έχει σήμανση CE, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία.