ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ποιότητα

Διασφάλιση ποιότητας ISO

 


Η εταιρία διαθέτει πιστοποίηση κατά τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2009


Η Power Electronics Control Ltd. είναι πιστοποιημένη με το Νέο Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 για σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη.

 

Δράσεις

Από την ίδρυση της το 1990 η Power Electronics Control ακολουθεί μια ευαισθητοποιημένη στρατηγική για το Περιβάλλον, που σήμερα περιλαμβάνει δράσεις όπως:

 

Recycle img

Ανακύκλωση όλων των παλιών της μηχανημάτων σε συνεργασία με την εταιρία "Ανακύκλωση Συσκευών"


SYDESYS

Ανακύκλωση όλων των παλιών συσσωρευτών βιομηχανικής χρήσης με τη βοήθεια της "ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ" 


  AFHS

Ανακύκλωση απλών μπαταριών στα πλαίσια του προγράμματος "ΑΦΗΣ"