ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PDIP169

ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 169MHz

Κεραία κατάλληλη για τα ασύρματα συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στη συχνότητα 169MHz.

Κεραία κατάλληλη για όλα τα ασύρματα συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στη συχνότητα 169MHz (LF169, PT720, PT730, ...). Η συγκεκριμένη κεραία είναι τύπου Ανοικτό Δίπολο λ/2, έχει μηδενική απολαβή και είναι συντονισμένη στα 169MHz. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πομπούς όσο και σε δέκτες.