ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PDIP169

ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 169MHz

Κεραία  VHF κατάλληλη για όλα τα ασύρματα συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στα 169MHz.

Κεραία  VHF κατάλληλη για όλα τα ασύρματα συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στα 169MHz  (LFx169, PT720, PT730, ...). Η συγκεκριμένη κεραία είναι τύπου Ανοικτό Δίπολο λ/2, έχει μηδενική απολαβή και είναι συντονισμένη στα 169MHz. Είναι κατάλληλη για πομπούς και για δέκτες.