ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PDIP141

ΚΕΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Κεραία κατάλληλη για τα ασύρματα συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στη συχνότητα 141,5Mhz.

Κεραία κατάλληλη για τα ασύρματα συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στη συχνότητα 141,5Mhz. Η συγκεκριμένη κεραία είναι τύπου Ανοικτό Δίπολο λ/2, έχει μηδενική απολαβή και είναι συντονισμένη στα 141,5MHz. Η ίδια κεραία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πομπούς όσο και σε δέκτες.