ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PHG

ΚΕΡΑΙΑ VHF ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ

Κεραία VHF υψηλής απολαβής, κατάλληλη για όλα τα ασύρματα συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στα VHF.

Κεραία  VHF υψηλής απολαβής κατάλληλη για όλα τα ασύρματα συστήματα τηλεχειρισμού που λειτουργούν στα VHF. Η συγκεκριμένη κεραία είναι τύπου 5/8λ Ground Plane, έχει απολαβή 3,65dbi και συντονίζει σε όλη την περιοχή 135-175MHz (ρυθμιζόμενες διαστάσεις). Είναι κατάλληλη για πομπούς και για δέκτες.