ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

CAGSMP

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ GSM ΤΥΠΟΥ PANEL

Εξωτερική κεραία GSM υψηλής απολαβής, με καλώδιο μήκους 5m. Κατάλληλη για όλους τους τύπους τηλεχειρισμού - τηλεειδοποίησης GSM.

Εξωτερική κεραία GSM υψηλής απολαβής, με καλώδιο μήκους 5m. Κατάλληλη για όλους τους τύπους τηλεχειρισμού - τηλεειδοποίησης GSM.

Είναι κατευθυντική κεραία, τύπου Panel και προτείνεται για περιπτώσεις που στο σημείο της εγκατάστασης το σήμα της κινητής τηλεφωνίας είναι ασθενές. Έχει απολαβή από 7 ως 10dBi ανάλογα της περιοχής λειτουργίας.