ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

CAGSMP

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ GSM ΤΥΠΟΥ PANEL

Εξωτερική κεραία GSM με καλώδιο 5m.

Κατάλληλη για όλους τους τύπους τηλεχειρισμού - τηλεειδοποίησης GSM.

Εξωτερική κεραία GSM με καλώδιο 5m.

Κατάλληλη για όλους τους τύπους τηλεχειρισμού - τηλεειδοποίησης GSM.

Προτείνεται για περιπτώσεις που στο σημείο της εγκατάστασης το σήμα της κινητής τηλεφωνίας είναι ασθενές.