ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

CAGSM

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ GSM

Εξωτερική μαγνητική κεραία GSM, με καλώδιο 2,5m και αρσενικό connector τύπου SMA, κατάλληλη για όλους τους τύπους τηλεχειρισμού - τηλεειδοποίησης GSM.

Εξωτερική μαγνητική κεραία GSM, με καλώδιο 2,5m και αρσενικό connector τύπου SMA, κατάλληλη για όλους τους τύπους τηλεχειρισμού - τηλεειδοποίησης GSM.

Διατείθεται και με καλώδιο μήκους 5m ή 10m.